David Hamilton Jackson i Danmark 1915

Slaveriets ophævelse i den danske koloni i Vestindien gav befolkningen formel frihed, men ændrede ikke stort på dens usle levevilkår. En af de vigtigste forkæmpere for reformer, David Hamilton Jackson, besøgte i 1915 Danmark for at kræve bedre forhold. Han mødte forståelse hos mange, men kun uforpligtende tilsagn fra myndighederne.

 

Tegning af David Hamilton Jackson i Rigsdagen.
Tegning af David Hamilton Jackson, der overværer Rigsdagens åbning og statsminister Zahles fremlægning af den nye grundlov. (Social-Demokraten, 1. juni 1915).

Den 15. april 1915 rejste David Hamilton Jackson fra St. Croix til Danmark. I løbet af sine tre måneder i Danmark mødte han både politikere, kongen, folkemøder og pressen.

Krav om bedre levevilkår

Som repræsentant for den vestindiske arbejderbefolkning krævede David Hamilton Jackson forbedring af levevilkårene i kolonien. Han ønskede blandt andet oprettelse af husmandsbrug, ytringsfrihed, bedre boligforhold, et åbent retssystem, mulighed for videreuddannelse i Danmark og valgret til alle mænd over 25 år – samt udskiftning af guvernør L. C. Helweg-Larsen.

Møde med finansministeren og audiens hos kongen

Allerede dagen efter ankomsten til København mødtes han med finansminister Edvard Brandes, da kolonien i Vestindien hørte under hans sagsområde. En uge efter, den 21. maj 1915, afleverede David Hamilton Jackson et omfattende notat til ministeren. Jackson skrev også et brev til Kong Christian den Tiende, som modtog ham i audiens den 7. juni 1915.

Pressen tog godt imod

Den danske presse omtalte generelt David Hamilton Jackson positivt og velvilligt, især Social-Demokraten og Politiken. Næsten overalt var der forståelse for behovet for reformer i den forsømte koloni.

Offentlige møder

David Hamilton Jackson talte ved en håndfuld offentlige møder i og uden for København. Den 2. juni 1915 talte han om ”De sociale opgaver i Dansk Vestindien”. Det blev annonceret, at ”det er første gang, at en neger er optrådt som taler ved et friluftsmøde her i landet. Der vil derfor sikkert blive en mægtig tilstrømning”. Der kom da også mange tilhørere til møderne.

Kun uforpligtende tilsagn

David Hamilton Jacksons rejse til Danmark resulterede konkret i, at han fik tilladelse til at udgive en avis. Derudover opnåede han hos de danske politikere kun vage og uforpligtende tilsagn om reformer.

Heltemodtagelse hjemme

Jackson forlod København den 22. juli 1915 og sejlede til New York, hvor han opholdt sig tre ugers tid og – ligesom i Danmark – indsamlede penge til en trykpresse og generel støtte til agitationsarbejdet i kolonien. David Hamilton Jackson vendte den 12. september 1915 hjem til St. Croix, hvor han fik en heltemodtagelse.

 

Foto af David Hamilton Jackson på talerstolen på Grønttorvet i Kbh.
Foto af David Hamilton Jackson, som taler på et offentligt møde på Grønttorvet i København 1915. (Arbejdermuseets Bibliotek og Arkiv).