Strejke trods afsavn

I kampen for bedre forhold for arbejderne på øerne organiserede fagforeningen Labour Union, med David Hamilton Jackson i spidsen, en generalstrejke i 1916. Strejken endte med en sejr for arbejderne. De store omkostninger undervejs vidner om et stærkt lederskab, der formåede at fastholde strejken trods afsavn.
Elever og lærere på Peter’s Rest School.
Elever og lærere på Peter’s Rest School i stiveste puds i begyndelsen af 1900-tallet. (Kongelige Bibliotek).

Den første generalstrejke i den danske koloni i Vestindien varede fra 24. januar til 26. februar 1916. Strejken startede netop, som høsten af sukkerrør skulle gå i gang for alvor. Plantageejerne svarede straks igen ved at smide arbejderfamilierne ud af deres huse og hytter på plantagerne.

Landskolerne tog imod de hjemløse

Mange af de nu hjemløse drev ind mod byerne, men skoledirektør O. Rübner-Petersen sørgede for, at landskolerne straks blev ”opened to give shelter to children under school age, together with their mothers or nurses”. Rübner-Petersen spillede også en vigtig rolle som mellemmand og mægler mellem de strejkende parter.

Donationer af mad og penge

For at skaffe mad til de hjemløse startede Rübner-Petersen en indsamling af penge, mad og køkkenredskaber. Af indsamlingslisterne kan ses, at adskillige bidragsydere valgte af være anonyme og blot anførte sig som fx ”A Sympathizer”.

I de små skolebygninger levede kvinder og børn under kummerlige forhold, indtil strejken blev afblæst. På Peter’s Rest School lige uden for Christiansted boede fx 12 voksne med 17 børn. De har ikke haft meget at gøre med, men regningerne viser, at de trods alt næsten dagligt blev forsynet – først og fremmest fra James Summersills købmandshandel i Christiansted – med havregryn, sukker, mel, mælk, smør, løg, flæsk, fisk og så videre.

Endelig hjem igen

Trods de store afsavn formåede arbejderne, med Labour Union og David Hamilton Jackson i spidsen, at fastholde strejken. Den endte med en succes for de strejkende: daglønnen for en arbejder steg fra højst 25 cent til mindst 35 cent. Nu kunne arbejderfamilierne vende hjem til deres boliger på plantagerne. Skolebygningerne blev igen overtaget af skolebørnene – de havde i en måneds tid nydt en uventet ferie.

Billede af O. Rübner-Petersen og Ejnar Olsen.
Skoledirektør O. Rübner-Petersen (til højre) sammen med pastor Ejnar Olsen omkring 1916. (Dansk Vestindisk Selskab).
Billede af købmandsregning.
Eksempel på regning fra købmand Summersill på leverede madvarer til de midlertidige beboere på Peter’s Rest School. (Rigsarkivet).