Strejker og uro

Med krav om bedre arbejdsforhold gik arbejderne på St. Croix, med Labour Union og David Hamilton Jackson i spidsen, i generalstrejke den 24. januar 1916. Efter en måneds strejke havde de vundet striden. Men arbejdernes protester sluttede ikke her. Modstanden udviklede sig og bredte sig til de andre øer, og fra Danmark udsendte man et krigsskib for at dæmpe gemytterne på øerne.
Kvindelige og mandlige daglejere bærer kul ombord på dampskibe i St. Thomas havn.
Kvindelige og mandlige daglejere bærer kul ombord på dampskibe i St. Thomas havn. (Kongelige Bibliotek).

Inspireret af successen på naboøen rejste George A. Moorhead arbejderne på St. Thomas til strejke den 25. november 1916. Her drejede det sig især om arbejderne i byen Charlotte Amalie og på dens vigtige havn. Ikke mindst de berømte – og berygtede – kvinder, som bar kul om bord på damperne, spillede en rolle. Også på St. Thomas resulterede strejken i en sejr for arbejderne, som opnåede højere løn og bedre arbejdsforhold.

Krigsskibet Valkyrien

David Hamilton Jacksons heftige agitation havde allerede i efteråret 1915 skabt ængstelse hos plantageejere og embedsmænd. Mens arbejderne i kolonien i stigende grad organiserede deres modstand, udsendte man fra Danmark krigsskibet Valkyrien. Med en besætning på 230 mand skulle den lægge en dæmper på urolighederne i kolonien. Efter Valkyriens ankomst udbrød flere strejker og kampe, men senere blev forholdene roligere. Valkyrien endte med at forblive i Vestindien helt til salget af øerne i 1917.

Møde i Emancipation Park i Charlotte Amalie på St. Thomas i 1916.
Møde i Emancipation Park i Charlotte Amalie på St. Thomas i 1916. Taleren ser ud til at være David Hamilton Jackson. (Kongelige Bibliotek).
Den danske krydser ”Valkyrien” i St. Thomas havn i 1917.
Den danske krydser ”Valkyrien” i St. Thomas havn i 1917. (Orlogsmuseet).