Handel og søfart

Skibe ladet med rigdom

I den første tid kom kun få varer retur fra kolonien på St. Thomas. Men efterhånden fragtede man flittigt varer mellem Danmark, Afrikas vestkyst og Vestindien. Handlen var umådeligt indbringende - også for den danske stat og det danske samfund.
Fregatten ”Fredensborg” sejlede i slavefart på trekantsruten 1778-1790. Ved fokkemast og stormast er bygget skansevægge tværs over skibet for at kunne styre slaverne under lufteturene på dæk. De tre høje runde anordninger er luftindtag af sejldug til at lede frisk luft ned i det beklumrede lastrum (Privateje, foto i Museet for Søfart).

Ladningsdokumenterne fra de sejlskibe, der sejlede ud til kolonien, fortæller historien om den omfattende handel, der fandt sted. Både i den direkte søfart mellem Danmark og den vestindiske koloni og i trekantsfarten mellem Danmark, Afrikas vestkyst og Vestindien. En typisk ladning for et skib, der sejlede fra Danmark til kolonien, er beskrevet for paketten ”Kronprins Christian” i 1764. Den indeholdt proviant både til de militære og til de kongelige søfolk på øerne. Militærets forsyninger var 71 tønder saltet oksekød, 80 tønder røget flæsk, 107 små tønder smør og 14 tønder rugmel. De kongelige søfolk fik en lidt flottere forsyning: kød, flæsk, smør, skibsbrød, mel, talg, ærter, gryn, salt, eddike og brændevin, i alt 203,5 tønder. Skibet medbragte også 168 brædder og 54.050 mursten.

Fridericus Quartus’ last

I trekantsfarten var ladningerne anderledes end i den direkte rute til Vestindien. Se Sejladserne over Atlanten om de forskellige ruter. Til Afrika medbragte man varer til at købe slaver for, især asiatiske bomuldstekstiler.

Et typisk eksempel er skibet ”Fridericus Quartus”, der i 1699 blev sendt af sted med en enorm ladning: Tekstiler til en værdi af 15.000 rigsbankdaler, 2.849 stænger jern til en værdi af 1.700 rigsbankdaler, 13.430 pund krudt til en værdi af 1.600 rigsbankdaler, fade og armringe af messing til en værdi af 2.000 rigsbankdaler, koraller for 1.300 rigsbankdaler og 500 spejle til en værdi af 1.000 rigsbankdaler. Der var også andre varer i mindre mængder for i alt 3.400 rigsbankdalere.

Da skibet afsejlede fra Afrika, medbragte det en last af 27 kg guld til en værdi af 14.000 rigsbankdalere og 3,5 ton elfenben for i alt 2.000 rigsbankdalere. Denne ladning skulle med hele vejen hjem til Danmark. Skibet medbragte også 547 slaver til kolonien i Vestindien. Slaverne havde en værdi af i alt 15.000 rigsbankdalere. Der var 263 mænd og drenge, 279 kvinder og piger samt 5 ”pattebørn”. Efter en barsk overfart ankom kun under halvdelen – 238 slaver – i live til St. Thomas, hvor de blev solgt.

Til hjemturen til Danmark blev guldet og elfenbenet fra Afrika suppleret af varer fra Vestindien. Blandt andet 68 ton råsukker, 67 ton farvetræ, 4 ton indigo, 4,5 ton tobak, 12,5 ton bomuld, 50 kg skildpaddeskjold og 473 oksehuder.

Direkte returlast til Danmark

En typisk returlast direkte til Danmark sejlede ”Kronprins Christian” hjem med fra Vestindien i 1761. Den var lastet med 711 tønder råsukker og 10 baller bomuld, 8 fade ung rom samt 11 fustager og 23 sække kaffe. Her ved midten af 1700-tallet tegnede råsukkeret sig normalt for 80-90 procent af værdien af alle hjembragte vestindiske varer.

Råsukker og raffineret sukker

Fortjenesten i både den direkte vestindienfart og trekantsfarten lå helt overvejende i det hjembragte råsukker, som blev afsat til sukkerraffinaderierne i Danmark. Også reeksporten af raffineret sukker var en vigtig indtægtskilde for Danmark.