Kolonimagt

Kommandanter og guvernører

Den øverste embedsmand i kolonien var kommandanten og senere (general-)guvernøren. Titlen ændrede sig igennem tiden og det samme gjorde embedets hovedkvarter – fra St. Thomas til St. Croix og tilbage igen.
Generalguvernør Peter von Scholten
Nok den kendteste af alle cheferne i Dansk Vestindien var generalguvernør Peter von Scholten. Han blev født 1784 og fik en lang karriere i kolonien, hvor han i 1827 blev generalguvernør. Kun afbrudt af rejser til Europa sad han i embedet ind til umiddelbart efter slavefrigørelsen i juli 1848. (Privateje).

Kommandanter for St. Thomas med St. Jan og guvernører (1666-1755 og 1871-1917) for alle tre øer:

1666-1666 Erik Nielsen Smidt
1666-1667 Jesper Høyer
1672-1680 Jørgen Iversen Dybbøl
1680-1682 Nicolaj Esmit
1682-1684 Adolph Esmit
1684-1686 Gabriel Milan
1686-1686 Michel Michelsen
1686-1688 Christopher Heins
1688-1688 Adolph Esmit
1688-1688 Iver Hoppe
1688-1689 Christopher Heins
1689-1692 Johan Lorentz
1692-1694 Frans Delavigne
1694-1702 Johan Lorentz
1702-1706 Claus Hansen
1706-1708 Joachim Melchior von Holten
1708-1710 Diderich Mogensen
1710-1716 Michel Knudsen Crone
 1716-1724 Erik Bredal
1724-1724 Otto Jacob Thambsen
1724-1727 Frederik Moth
1727-1733 Henrik Suhm
1733-1736 Philip Gardelin
1736-1744 Frederik Moth
1744-1747 Christian von Schweder
1747-1758 Christian Suhm
1758-1760 Harrien Felchenhauer
1760-1764 John Georg von John
1764-1764 Ditlev Wildthagen
1764-1765 Peter Gynthelberg
1765-1766 Ulrik Wilhelm Roepstorff
1766-1773 Jens Nielsen Kragh
1773-1773 Georg Høst
1773-1796 Thomas de Malleville
1796-1800 Balthazar Frederik von Mühlenfels
1800-1801 Casimir Wilhelm von Scholten
1801-1802 John Clayton Cowell (engelsk oberst)
1802-1803 Wilhelm von Rømeling
 1803-1807 Casimir Wilhelm von Scholten
 1807-1815 Fitzroy J. Grafton McLean (engelsk general)
1815-1818 Christian Ludvig von Holten
1818-1820 Peter von Scholten
1820-1820 Christian Ludvig von Holten
1820-1820 Peter von Scholten
1820-1822 Carl Gottlieb Fleischer
1822-1823 Carl Wilhelm Jessen
1823-1826 Peter von Scholten
1826-1829 Johannes Søbøtker
1829-1830 Frederik Ludvig Christian Pentz Rosenørn
1830-1830 Levin Jørgen Rohde
1830-1831 Frederik Ludvig Christian Pentz Rosenørn
1831-1832 Levin Jørgen Rohde
1832-1834 Frederik Ludvig Christian Pentz Rosenørn
1834-1836 Frederik von Oxholm
1836-1848 Johannes Søbøtker
1848-1848 Hans Henrik Berg
1848-1852 Frederik von Oxholm
1853-1862 Hans Henrik Berg
1862-1871 Ingen kommandant på St. Thomas / St. Jan
1871-1871 Wilhelm Ludvig Birch
1871-1871 John Christmas
1871-1872 Frantz Ernst Bille
1872-1872 Johan August Stakemann
1872-1876 Janus August Garde
1876-1876 Carl Anton Frederik Christian Hattensen
 1876-1881 Janus August Garde
1881-1881 Carl Anton Frederik Christian Hattensen
1881-1884 Christian Henrik Arendrup
1884-1885 Peter Mathias Simonsen Andersen
1885-1888 Christian Henrik Arendrup
1888-1889 Peter Mathias Simonsen Andersen
1889-1893 Christian Henrik Arendrup
1893-1903 Carl Emil Hedemann
1903-1904 Herman August Jürs
1904-1905 Frederik T. M. M. Nordlien
1905-1908 Christian Magdalus Thestrup Cold
1908-1911 Peter Carl Limpricht
1911-1915 Lars Christian Helweg-Larsen
1915-1915 Reimund Baumann
1915-1916 Lars Christian Helweg-Larsen
1916-1917 Henri Konow

 

Guvernører for St. Croix og generalguvernører/guvernører (1755-1871) for alle tre øer:

1734-1736 Frederik Moth
1736-1744 Gregers Høeg Nissen
1744-1747 Paul Lindemark
1747-1751 Jens Hansen
1751-1755 Peter Clausen
1755-1766 Christian Lebrecht von Prøck
1766-1770 Peter Clausen
1770-1772 Frederik Moth
1772-1773 Ulrik Wilhelm Roepstorff
1773-1773 Heinrich Ludwig Ernst von Schimmelmann
1773-1784 Peter Clausen
1784-1787 Heinrich Ludwig Ernst von Schimmelmann
1787-1794 Ernst Frederik von Walterstorff
1794-1796 Wilhelm Anton Lindemann
1796-1798 Thomas de Malleville
1798-1801 Wilhelm Anton Lindemann
1801-1802 Francis Fuller (engelsk general)
1802-1803 Ernst Frederik von Walterstorff
1803-1807 Balthazar Frederik von Mühlenfels
1807-1807 Hans Christopher Lilienskjold
1807-1815 Henry Bowyer (engelsk general)
1815-1816 Peter Lotharius Oxholm
1816-1816 Johan Henrik von Stabel
1816-1819 Adrian Benjamin Bentzon
1819-1820 Johan Henrik von Stabel
1820-1822 Carl Adolph Rothe
1822-1827 Johan Frederik Bardenfleth
1827-1831 Peter von Scholten
1831-1832 Johannes Søbøtker
1832-1834 Peter von Scholten
1834-1835 Johannes Søbøtker
1835-1848 Peter von Scholten
1848-1848 Frederik von Oxholm
1848-1851 Peter Hansen
1851-1855 Hans Ditmar Frederik Feddersen
1855-1860 Johan Frederik Schlegel
1860-1871 Wilhelm Ludvig Birch