En historisk folkeafstemning

Før kolonien i Vestindien kunne sælges, skulle danskerne sige ja til salget. Afstemningen i december 1916 var ikke bare den første folkeafstemning i Danmark, men det var også den første, hvor kvinder og tyende kunne bruge deres nye ret til at stemme. Færinger og danskere i udlandet fik også mulighed for at stemme. De eneste, der ikke blev spurgt, var indbyggerne i kolonien i Vestindien.
Følgebrev til styrmand Poul Svarrers stemmeseddel.
Følgebrev til styrmand Poul Svarrers stemmeseddel, sendt fra konsulen i le Havre. (Rigsarkivet).

Efter at traktaten med amerikanerne var formuleret i august 1916, gik danskerne til folkeafstemning om salget den 14. december 1916. Resultatet blev et klart ja til salget.

Danskere i udlandet stemte også

Søfolk, som var ude at sejle på afstemningstidspunktet, kunne afgive deres stemme hos en dansk konsul. Et eksempel er styrmand Poul Svarrer, som afgav sin stemme hos konsulen i Le Havre i Frankrig. Kilderne fortæller, at stemmesedlen skulle skrives egenhændigt, ”frivillig og uset i enrum” og derpå lægges i en lukket konvolut. Konvolutten blev lagt ind i en større konvolut, som blev sendt til Svarrers hjemkommune, København, sammen med et følgebrev. Stemmehemmeligheden holdt – den dag i dag véd vi ikke, hvad Svarrer stemte.

Ikke alle overholdt reglerne

Så korrekt gik det ikke til alle steder. Konsulen i Lissabon hjemsendte en liste, hvor de 22 søfolk, som havde afgivet deres stemme hos ham, måtte skrive sig på med navn, adresse og alder – og om de stemte ja eller nej! Derfor ved vi i dag, hvad hver enkelt stemte, og at resultatet i Lissabon var, at 19 stemte ja og 3 nej til forslaget om salg af kolonien.

Resultatet i tal

Det samlede landsresultat blev 283.670 stemmer (64 procent af de afgivne stemmer) for salget og 158.157 stemmer (36 procent) imod salget. De eneste amter med flertal imod salget var Thisted og Vejle.

Billede af en ja-stemme.
Eksempel på stemmeseddel med ja-stemme, hjemsendt fra Frankrig. (Rigsarkivet).
Billede af en nej-stemme.
Eksempel på stemmeseddel med nej-stemme, hjemsendt fra Frankrig. (Rigsarkivet).
Tegning i avisen Klods-Hans.
Man skulle være fyldt 29 år for at kunne deltage i afstemningen. Det kunne være afslørende at måtte røbe sin alder. (H. Jensenius i Klods-Hans 1916).