“Our New West Indian Fellow Citizens”

Efter salget af de vestindiske øer til USA havde den overvejende sorte befolkning håb om bedre tider. Men den nye administration på øerne var udpræget racistisk, og først mange år efter blev det muligt for befolkningen at vælge deres egen guvernør. En reportage fra tiden efter salget vidner om den nedladende indstilling til lokalbefolkningen på øerne, som herskede i vide kredse.
Billede af artiklen i The World Magazine, 22. juli 1916.
Artiklen i The World Magazine, 22. juli 1916. (Rigsarkivet).

De tre tidligere danske øer kom i begyndelsen under den amerikanske flådes administration. I de væbnede styrker herskede på den tid en udpræget racistisk indstilling, så forholdene blev ikke bedret meget.

Reportage fra øerne

I juli 1917 bragte The World Magazine en flot illustreret reportage fra den tidligere danske koloni, nu The American Virgin Islands eller United States Virgin Islands. Både teksten og de farvelagte skitser af det eksotiske folkeliv var udført af den unge journalist Maurice Becker.

Han mente, at især turismeerhvervet måtte have en fremtid på St. Thomas, mens St. Croix og St. Jan måtte blive ved at producere sukker. Han berettede også, at øerne talte 33.000 indbyggere (det reelle tal var i 1917 26.051), og at folk talte engelsk og bød amerikanerne velkommen.

Nedladende fremstilling

Maurice Beckers fremstilling af øernes befolkning, “Our New West Indian Fellow Citizens”, illustrerer godt den lettere nedladende opfattelse af lokalbefolkningen på øerne, som var fremherskende i Europa og USA. I hans reportage ses journalisten selv på hesteryg på fotografiet øverst til venstre. I midten ses en dansk politibetjent i hvid tropeuniform med sin amerikanske efterfølger klædt i khaki. Ifølge Beckers artikel informerer danskeren om, at det er unødvendigt at bevæbne sig med stav eller pistol i denne venlige og velopdragne sorte befolkning – danskeren er dog selv udstyret med sabel.

Først fra 1970 kunne befolkningen selv vælge deres guvernør

US Virgin Islands var under den amerikanske flådes administration i mange år, før de endelig fik en civil administration i 1931. Denne var dog udpeget af indenrigsministeriet i Washington. Kun siden 1970 har øernes befolkning selv kunnet vælge deres guvernør.

Tegning af Alfred Schmidt in Klods-Hans 1917.
Karikatur tegning fra tidsskriftet Klods-Hans. Præsident Wilson går afsted med de små øer i skikkelse af tre sorte drenge, mens pengesækken bliver båret ind i Danmarkshuset, og Moder Danmark græder sine bitre tårer over tabet. (Alfred Schmidt i Klods-Hans 1917).