Karikaturer

Salget af kolonien i Vestindien blev indgående diskuteret i den danske offentlighed, både før og efter. Den trykte presse spillede en afgørende rolle for debatten, og karikaturtegninger blev ofte benyttet til at understrege en pointe.

To karikaturtegninger – fra Social-Demokraten og Vort Land – illustrerer, hvordan debatten formede sig.

Karikaturer af højrepressen skifter standpunkt i spørgsmålet om øsalget.
Højrepressen skifter standpunkt i spørgsmålet om øsalget. (Social-Demokraten, 8. august 1916).
Øsalget var en sag, som optog alle danske politikere, som her befolker de tre palmeøer. (Blæksprutten 1916).

Højrepressens nye standpunkt

Tegningen fra Social-Demokraten blev bragt den 8. august 1916, få dage efter, at udenrigsministerierne i Danmark og USA var blevet enige om indholdet af salgstraktaten. Social-Demokraten mente, at højrepressen havde skiftet standpunkt fra at være imod til at støtte salget. På tegningen løber forrest Berlingske Tidendes chefredaktør Christian Gullmann; den lille mand er Julius Wulff fra Vort Land; til højre er Harald Witzansky, redaktør for venstrebladet København; og bagest er Oskar Kalko, redaktør af National-Tidende.

Social-Demokraten var ikke ene om deres kritik. Avisen Vort Land blev fyret som partiavis for partiet Højre på grund af dens tilslutning til øsalget.

Karikatur af Udenrigsminister Erik Scavenius og finansminister Edvard Brandes.
Udenrigsminister Erik Scavenius og finansminister Edvard Brandes som pligtens ofre. (Vort Land, 14. august 1916).

Hemmelige forhandlinger

Tegningen fra Vort Land den 14. august 1916 kommenterede hemmelighedskræmmeriet i forbindelse med forhandlinger mellem den danske og den amerikanske regering i sommeren 1916.

Det var finansminister Edvard Brandes og især udenrigsminister Erik Scavenius, som havde ansvaret for forhandlingerne. De første rygter om salg blev nævnt i pressen i juli måned, men både Brandes og Scavenius benægtede på det bestemteste, at der var noget om snakken. Alligevel kunne de kort efter forelægge en færdigforhandlet salgstraktat ved et lukket møde i Rigsdagen. Traktaten blev underskrevet den 4. august 1916.

Voldsom kritik

Det var ikke kun Vort Land, som undrede sig. Oppositionen kritiserede voldsomt regeringen og hævdede, at man ikke længere kunne have tiltro til ministrene. Brandes svarede: ”Når man skal fortie noget, fortier man det, hvis man er et hæderligt menneske”, og Scavenius sagde, at tillid mellem politiske modstandere var en umulighed.

Regeringen måtte dog komme oppositionen i møde, og resultatet blev, at den radikale regering optog tre såkaldte kontrolministre uden portefølje i regeringen – fra Venstre, Konservative og Socialdemokratiet.

Karikatur i Klods-Hans.
Mellem tilhængere og modstandere af øsalget gik bølgerne højt i den politiske kommission, som i 1902 endevendte spørgsmålet. (Alfred Schmidt i Klods-Hans 1916).