Salgstraktaten af 4. august 1916

Da forhandlerne var blevet enige om salgstraktatens præcise indhold, kunne den underskrives den 4. august 1916 i New York af den danske ambassadør Constantin Brun og den amerikanske udenrigsminister Robert Lansing. Teksten var udfærdiget på både engelsk og dansk.
Den elegante kuvert til at opbevare salgstraktaten i.
Den elegante kuvert til at opbevare salgstraktaten i (Rigsarkivet).

Bestemmelser

Prisen var aftalt til at være 25 millioner dollars i guld for alle tre øer tilsammen. Salget omfattede de tre øer med omliggende holme og skær. Den amerikanske stat overtog ejendomsretten til alle offentlige ejendomme. Undtaget var dog militære beholdninger samt løsøre (som sølvtøj, møbler og malerier) i guvernementshusene. Desuden anerkendte amerikanerne en række privilegier, som tidligere var givet til ejerne af elselskaber, flydedok og nationalbank med flere.

Statsborgerskab

Danske statsborgere på øerne kunne selv vælge, om de ville blive boende eller flytte bort, og de kunne i begge tilfælde vedblive med at være danske statsborgere. Langt de fleste danskere valgte dog at forlade kolonien kort efter amerikanernes overtagelse.

Ratifikation

Traktatudkastet blev ratificeret (godkendt) af den danske rigsdag den 20. december og af kongen den 22. december 1916 efter en voldsom politisk debat og efter, at øsalget havde været lagt ud til folkeafstemning. Den amerikanske præsident ratificerede traktaten den 16. januar 1917.

Dermed var det afgjort, at Dansk Vestindien skulle overdrages til USA. Da sagen hastede for amerikanerne, aftalte man snart efter, at overdragelsen skulle ske allerede den 31. marts 1917.

Se traktatens fulde tekst her.

Første side i salgstraktaten fra 1916.
Salgstraktatens første side. (Rigsarkivet).
Sides side i salgstraktaten fra 1916.
Salgstraktatens sidste side med underskrifter af præsident Woodrow Wilson og udenrigsminister Robert Lansing. (Rigsarkivet).