En vestinders følelsesladede digt om salget

Trods den barske forhistorie følte nogle indbyggere i den vestindiske koloni sig nært knyttet til deres fjerne moderland. Overdragelsen til USA var forbundet med både håb for fremtiden og sørgmodighed over afskeden med Danmark.
Billede af digtet.
Digtet, som Ralph Faris sendte til ambassadør Constantin Brun. (Rigsarkivet).

Et digt fra en tidligere indbygger i Dansk Vestindien, Ralph Faris, satte ord på de blandede følelser. Hans digt ligger i Udenrigsministeriet arkiv i Rigsarkivet, fordi det blev sendt til København fra ambassadør Constantin Brun i Washington i maj 1917, kort efter salget af de vestindiske øer til USA. Brun havde fået digtet tilsendt fra en tidligere indbygger i kolonien, som bad ambassadøren om at sende digtet videre til den danske regering. Udenrigsministeriet henlagde dog blot digtet uden videre. 

”I dag er vore hjerter knuste og ømme”

Digtet kom fra Ralph Faris, som ifølge Brun var ”en Neger født paa St. Thomas den 2. December 1895, nu boende i New York”, hvor han arbejdede ved et jernbane- eller sporvejsselskab. Faris skrev det følelsesladede digt i anledning af de tre øers overdragelse til USA. Digtet med titlen Flagskiftet var skrevet på engelsk, men følger nedenfor i fri oversættelse.

Flagskiftet

I dag har vort fødeland
skiftet nationalitet.
Stars and Stripes, du uovertrufne,
bliver vor attråede virkelighed.

I dag er vore hjerter knuste og ømme,
det danske flag, vi elskede så højt,
skal ikke mere vaje over vore strande,
skønt vi virkelig elskede det så længe.

Gud velsigne det danske fædreland,
og gid han må holde hånden over det.
Åh, symbol på det tapre og frie,
strålende Stars and Stripes vi byder dig velkommen.

Ralph Faris, 31. marts 1917