Om projektet

Arkivalierne

Rigsarkivet har digitaliseret 5 millioner sider fra den lokale og centrale administration for Dansk Vestindien. Dem kan man søge i via dette website. Men der findes også arkivgrupper og sager vedrørende Dansk Vestindien i andre myndigheders arkiver.
Løse akter til dødsboet fra 1837.
Løse akter til dødsboet fra 1837 efter afdøde snedker og tømmerhandler Johann Heinrich Decker. Midt på venstresiden har generalguvernør Peter von Scholten sat sin imposante signatur og embedssegl under konfirmationen af hr. og fru Deckers testamente. (Rigsarkivet).

Rigsarkivet har mange arkivgrupper og dokumenter, der har relevans for Dansk Vestindiens historie. Dels er der dokumenter fra de myndigheder, som særligt havde det som opgave at administrere forholdene på øerne og som sad centralt i København (centraladministrationen), dels er der dokumenter fra de lokale myndigheder på øerne (lokaladministrationen). Langt det meste af dette materiale har Rigsarkivet digitaliseret og gjort tilgængeligt via dette website. Det udgør ca. 5 millioner digitale billeder af arkivaliesider. Kun de dokumenter, der har været i for dårlig stand til at kunne tåle scanningsprocessen er udeladt. De udgør kun ca. 0,5 % af de 5 millioner billedfiler. Se evt. under Skader og scanning.

Regnskabsbog efter den første guvernør på St. Thomas var Jørgen Iversen Dyppel.
Den første guvernør på St. Thomas var Jørgen Iversen Dyppel. Han har bl.a. efterladt sig en række regnskabsbøger, alle omhyggeligt ført og skrevet med hans karakteristiske håndskrift. Her drejer det sig bl.a. om proviant forspist på udrejsen med skibet ”Færøe” 1671-1672 (Rigsarkivet).

Arkivgrupper i andre myndigheders arkiver i Rigsarkivet

Udover de digitaliserede arkivalier fra den centrale og lokale koloniadministration findes der også relevante arkivgrupper i andre myndigheders arkiver, som også befinder sig i Rigsarkivet. Det skyldes, at Danmark var kolonimagt i 250 år og at forvaltningen af kolonierne i løbet af den lange periode uundgåeligt har afsat sig spor i de fleste hjemlige myndigheders administration. For eksempel findes der relevante sager spredt rundt i Danske Kancellis arkiv, som vedrører f.eks. sundhedsvæsen, skolevæsen og meget andet.

Der findes ikke nogen fuldstændig opgørelse over, hvor mange arkivalier om Dansk Vestindien som findes i andre myndigheders arkiver, da det ville kræve en gennemgang af det meste af Rigsarkivets samling fra en tidsperiode på ca. 250 år. Det svarer til en gennemgang af omkring 70.000 hyldemeter arkivalier, som hvis man stablede dem ovenpå hinanden, ville række langt forbi stratosfæren. Med andre ord ville der være tale om en ganske betydelig opgave rent ressourcemæssigt. Dog findes der et forsøg på et emneopdelt overblik på dette website, men listen kan ikke anses for at være udtømmende. Da disse arkivalier altså ikke er digitaliseret sammen med arkivalierne fra koloniadministrationen, skal man søge dem via Rigsarkivets normale kanaler. Derfor vil de hovedsageligt være mulige at fremsøge for et dansktalende publikum.

Gå til arkivdatabasen, hvor du kan finde og bestille arkivalier

Arkivalier fra Dansk Vestindien i USA

Efter salget af Dansk Vestindien til USA blev dokumenterne fra den danske kolonitid fordelt mellem Danmark og USA. Man havde vedtaget, at de dokumenter, der var fortsat var aktuelle for administrationen af øerne skulle overdrages til USA. Dette inkluderede offentlige arkiver, protokoller, papirer eller dokumenter, som vedrører overdragelsen eller de rettigheder og den ejendom, som tilhører de overdragne øers indbyggere. Det samme gjaldt materiale, som dokumenterede indbyggernes aktuelle rettigheder, for eksempel ejendomsrettigheder.

Dokumenter, der ikke længere var aktuelle, kunne Danmark beholde. Amerikanerne rejste heller ikke noget krav om at få overdraget materiale, der på det tidspunkt befandt sig i Danmark.

Den danske landsarkivar, Georg Saxild, rejste i 1919 til øerne. Her blev det klart, at Danmarks andel af dokumenterne var langt den største. En stor mængde blev sendt med skib til Danmark, men Saxild vurderede, at det hverken var muligt eller ønskeligt at sende alle dokumenterne hjem. Han måtte derfor efterlade en betydelig del på øerne. Størsteparten af disse blev i 1936-37 overført til National Archives i Washington D.C.

National Archives i Washington DC

Arkivalierne fra Dansk Vestindien har i National Archives i Washington DC betegnelsen Record Group 55. Arkivgruppen omfatter materiale af samme karakter som de vestindiske lokalarkiver i Rigsarkivet i København: administrative, lovgivningsmæssige, juridiske, politimæssige, militære og økonomiske forhold.

Læs mere om arkivgruppen Record Group 55 her

Besøg National Archives hjemmeside

US Virgin Islands

I dag findes kun ganske få arkivalier fra den danske tid på selve US Virgin Islands. De har hovedsageligt med ejendoms- og personregistrering 1754-1917 at gøre. Det meste findes i Enid M. Baa Library på St. Thomas og i Florence M. Williams Library på St. Croix.

Besøg US Virgin Islands biblioteks hjemmeside