Om projektet

Crowdsourcing

Rigsarkivet åbnede i juni 2015 for et pilotprojekt om crowdsourcing af vestindiske arkivalier.

Det er snart 100 år siden, at de Vestindiske Øer overgik fra Danmark til USA. Det markeres med et omfattende digitaliseringsprojekt. Som en del af digitaliseringsprojektet har Rigsarkivet åbnet for indtastning – kaldet crowdsourcing – ikke kun på dansk, men også på engelsk.

Hjælp med at gøre materialet tilgængeligt for alle

Alle indtastninger bidrager til at gøre indholdet af dokumenterne mere søgbart og lettere tilgængeligt for alle, da alle indtastninger kommer til at indgå i Rigsarkivets søgedatabase. Se nærmere og vær med her.

Pilotprojekt

Rigsarkivets pilotprojekt om indtastning af vestindiske arkivalier omfatter kilder, der er særligt vigtige for slægtsforskning og personalhistorie f.eks. folketællinger, matrikler (skattelister), protokoller over bortrejsende og ankommende personer, menighedernes indberetninger om fødte, viede og døde, mandtalsruller for de vestindiske tropper, mandskabsruller for gendarmerikorpset og politiretsprotokoller.

Formålet med pilotprojektet er:

  • At teste interessen for at crowdsource disse arkivalier
  • At teste hastighed og kvalitet af indtastninger
  • At teste Rigsarkivets indtastningsportal

Hvis du er interesseret i at deltage, kan du kontakte Niklas Thode Jensen ntj@sa.dk

Pilotprojektet kører hele 2017 og munder ud i en rapport, hvor erfaringerne med pilotprojektet deles.