Tidslinje

 1. 1650
 2. 2000
 • 1650
 • 1700
 • 1750
 • 1800
 • 1850
 • 1900
 • 1950
 • 2000
 1. 1671 - 1672

  Vestindisk Kompagni etableres

  Efter flere ekspeditioner til Caribien havde danskerne allerede i 1666 besat øen St. Thomas, som havde en af Vestindiens bedste naturhavne. Efter bare halvandet år måtte besættelsen dog opgives.

  Læs mere
 2. 1718

  St. Jan besættes

  Efter næsten 50 år på St. Thomas ønskede Vestindisk Kompagni at kolonisere endnu en ø i Vestindien. Det naturlige valg faldt på St. Jan, som ligger tæt på St. Thomas.

  Læs mere
 3. 1733

  Danmark køber St. Croix

  I 1733 købte Vestindisk-guineisk Kompagni den næsten ubeboede ø St. Croix af Frankrig. Den ligger tæt på St. Jan og St. Thomas og er lidt større end de to øer.

  Læs mere
 4. 1733

  Slaverne gør oprør på St. Jan

  Slaverne på de Vestindiske øer levede under særdeles hårde kår. Et reglement fra 1733 sagde fx, at slaver, der begik groft tyveri, skulle knibes tre gange med gloende jerntænger og derpå hænges.

  Læs mere
 5. 1754 - 1755

  Vestindisk-guineisk Kompagni opløses

  Vestindisk-guineisk Kompagni havde i mange år monopol på handel og søfart i Dansk Vestindien. Det var de vestindiske plantageejere ikke tilfredse med. De ønskede en liberalisering.

  Læs mere
 6. 1792

  Det besluttes at ophæve slavehandlen over Atlanten

  Med oplysningstiden fulgte nye tanker om menneskerettigheder og friere forhold for det enkelte individ. Man begyndte også at diskutere, om man burde afskaffe den umenneskelige transport af slaver.

  Læs mere
 7. 1801 - 1815

  Englænderne besætter øerne

  Der var politiske forviklinger i Europa, og Danmark kom på kollisionskurs med Storbritannien. Også i Vestindien var der gnidninger, og i marts 1801 besatte englænderne Dansk Vestindien.

  Læs mere
 8. 1848

  Slaveoprøret på St. Croix og afskaffelsen af slaveriet

  Slavehandelen over Atlanten blev afskaffet fra 1803. Men slaveriet på de vestindiske øer fortsatte. Der var dog røster, som krævede det afskaffet, og i 1833 blev slaverne frie i Britisk Vestindien.

  Læs mere
 9. 1866 - 1867

  Salgsforhandlinger med USA strander

  De før så indbringende aktiviteter i Vestindien blev fra midten af 1800-tallet en dårlig forretning. Det blev fra flere sider foreslået, at kolonien burde sælges.

  Læs mere
 10. 1877 - 1880

  Endnu et oprør på St. Croix

  Slaverne på de danske besiddelser i Vestindien blev frigivet i 1848. Men de tidligere slaver fik ikke stort bedre forhold som frie – hverken hvad angik bolig, sundhed, uddannelse eller økonomi.

  Læs mere
 11. 1900 - 1902

  Nye salgsforhandlinger med USA

  Efter de strandede salgsforhandlinger i 1867 var Danmark atter i 1902 meget tæt på at sælge St. Jan, St. Thomas og St. Croix. I januar 1900 henvendte USA sig til Danmark med et forslag om køb.

  Læs mere
 12. 1911 - 1912

  Sidste folketælling på de danske besiddelser i Vestindien

  Fra første færd holdt de danske myndigheder godt styr på befolkningen i den vestindiske koloni. Den sidste folketælling på øerne under dansk flag blev afholdt den 1. februar 1911.

  Læs mere
 13. 1916 - 1917

  Øerne sælges til USA

  Efter forgæves forhandlinger om salg af øerne til USA iværksatte man fra dansk side flere reformforsøg. Men de var kun halvhjertede og utilstrækkelige til at afhjælpe den sociale nød.

  Læs mere
 14. 1997

  Dokumenterne fra den vestindiske koloni bliver “verdenskulturarv”

  Arkivalierne fra Dansk Vestindien er af enestående kvalitet. Derfor blev de i 1997 optaget på UNESCOs liste over den skriftlige verdenskulturarv, The Memory of the World Register.

  Læs mere
 15. 1999

  Internationalt samarbejde for at bevare den historiske arv

  Gennem årene har forskere benyttet de danske arkivalier fra Danmarks tid i Vestindien. Men de enorme arkiver – cirka 800 hyldemeter – var i mange år dårligt registreret og i ringe forfatning.

  Læs mere