1792

Det besluttes at ophæve slavehandlen over Atlanten

Med oplysningstiden fulgte nye tanker om menneskerettigheder og friere forhold for det enkelte individ. Man begyndte også at diskutere, om man burde afskaffe den umenneskelige transport af slaver.

I Storbritannien opstod en voldsom offentlig debat for og imod, mens der i Danmark kun var en begrænset debat.

Slavetransporten var dyr

En officiel kommission ”til negerhandelens bedre indretning” argumenterede i 1791 for, at slavehandel over Atlanten under dansk flag ikke var økonomisk fornuftig. Den kostede mange søfolk livet, og det var dyrt at opretholde de nødvendige forter på Guldkysten i Afrika. Kommissionen mente, at antallet af slaver i Vestindien skulle øges, så slavebefolkningen kunne reproducere sig selv. På den måde kunne man undgå at hente nye slaver hele tiden. Endelig skulle man sørge for en bedre behandling af slaverne i Vestindien, så færre døde, og flere børn blev født blandt slaverne.

Christian VII vil stoppe dansk slavehandel

Resultatet blev, at Christian VII i 1792 underskrev en ny forordning, der vedtog, at slavehandel under Dannebrog skulle ophøre fra 1. januar 1803. I mellemtiden skulle importen af slaver fra Afrika understøttes økonomisk. Især var der behov for flere kvindeslaver, som der kun var få af i Vestindien. Samtidig blev det forbudt at eksportere slaver fra den danske koloni i Vestindien. Danmark var dermed den første slavehandlende nation, som besluttede at stoppe sin slavehandel.

I perioden 1792-1802 overførte private danskere– med økonomisk støtte fra statskassen – omkring 25.000 slaver fra Afrika til kolonien i Vestindien. Det var flere end i noget andet tiår.

I hele den lange periode fra slutningen af 1600-tallet til 1802 blev cirka 120.000 slavegjorte afrikanere sendt over Atlanten på danske skibe. Det svarede til 1-2 procent af den samlede transatlantiske slavehandel og gjorde Danmark til den syvendestørste slavehandler i perioden.

Mindemedalje
Efter beslutningen om, at al slavehandel under dansk flag skulle stoppes efter 10 år, udarbejdede man en mindemedalje med en ung slaves hoved og med skriften ”Me miserum”, Jeg ulykkelige. Medaljen blev slået efter udkast af Nicolai Abildgaard. (Nationalmuseet).