1997

Dokumenterne fra den vestindiske koloni bliver “verdenskulturarv”

Arkivalierne fra Dansk Vestindien er af enestående kvalitet. Derfor blev de i 1997 optaget på UNESCOs liste over den skriftlige verdenskulturarv, The Memory of the World Register.

Handelskompagniernes arkiver

Der er to arkivgrupper, som er optaget på UNESCOs liste: Øresundstoldregnskaberne, som opregnede alle skibe, der gik ind og ud af Østersøen i 1497-1857, og tropehandelskompagniernes arkiver. Handelskompagniernes arkiver er enorme – omkring 4.000 pakker. De indeholder typisk generalforsamlingsprotokoller, korrespondance, regnskaber, mandtaller og forskellige skibsarkivalier. Materialet gør det muligt at lave detaljerede undersøgelser af forholdene i kolonierne i Vestafrika og Vestindien: befolkning, administration og materielle såvel som åndelige forhold – samt handel og søfart over oceanerne og koloniernes betydning for det danske samfund.

Adskillige store handelskompagnier

Der var flere store handelskompagnier. Vestindisk-guineisk Kompagni startede den danske kolonisation i Vestindien. Guineisk Kompagni drev slavehandel over Atlanten. Vestindisk Handelsselskab drev omfattende handel i den danske koloni i Vestindien, især med kaffe. For den asiatiske handel var der Ostindisk Kompagni, som blev oprettet for at etablere danske handelsstøttepunkter i Indien, og efterfølgeren Asiatisk Kompagni, som drev succesrig søfart og handel i Indien og Kina.

Diplom, udstedt af UNESCO’s generaldirektør.
Diplom, udstedt af UNESCO’s generaldirektør som bevis på øresundstoldregnskabernes optagelse 2007 på verdenskulturarvslisten, The Memory of the World Register. (Rigsarkivet).