1877 - 1880

Endnu et oprør på St. Croix

Slaverne på de danske besiddelser i Vestindien blev frigivet i 1848. Men de tidligere slaver fik ikke stort bedre forhold som frie – hverken hvad angik bolig, sundhed, uddannelse eller økonomi.

Den Vestindiske hærstyrke blev sat ind

I oktober 1878 udviklede optøjer blandt landarbejderne på St. Croix sig til et regulært oprør. Der var omfattende hærgen og afbrænding af mange ejendomme og sukkermarker, og man måtte sætte den vestindiske hærstyrke ind. Cirka 60 landarbejdere mistede livet under kampene. På plantagen Grove Place, hvor lageret af rom gik i voldsom brand, omkom 14 kvinder. 14 mænd blev henrettet efter at være blevet dømt ved en standret umiddelbart efter oprøret. Blandt de forreste i oprøret var tre kvinder kaldet Queen Mary, Queen Agnes og Queen Mathilda. De blev dødsdømt, men benådet og fik i stedet langvarige fængselsstraffe for at opildne mændene til voldsomheder og blev overført til kvindefængslet på Christianshavn.

Tegning af Queen Mary
Queen Mary, som hun blev afbildet i et samtidigt stik. Hun bærer en fakkel i den ene hånd og en skarp sukkerkniv i den anden. I dag betragtes de tre queens som heltinder på øerne, og hovedfærdselsåren på St. Croix hedder Queen Mary Highway. (Ch. E. Taylor, Leaflets from the Danish West Indies, 1888).