1801 - 1815

Englænderne besætter øerne

Der var politiske forviklinger i Europa, og Danmark kom på kollisionskurs med Storbritannien. Også i Vestindien var der gnidninger, og i marts 1801 besatte englænderne Dansk Vestindien.

Storbritannien ophævede sin besættelse af de tre danske øer i februar 1802. Men konflikten mellem Danmark og Storbritannien fortsatte, og de tre vestindiske øer blev atter besat af englænderne i december 1807. Først i april 1815 genindtog Danmark øerne.

Økonomi og handel under britisk besættelse

Under begge besættelser blev dansk militær og enkelte civile embedsmænd sat under arrest. Men i det store og hele fortsatte administrationen og dagligdagen i kolonien næsten uforandret.

Enkelte ændringer var der dog: Øerne var ikke længere led i et næsten lukket dansk økonomisk kredsløb. De blev i stedet indordnet i den stærkt regulerede britiske krigsøkonomi. Det betød bl.a., at udbyttet af sukkereksporten fra øerne gik til briterne i stedet for til danskerne. Briterne sørgede også for, at den illegale transatlantiske slavehandel straks ophørte fra 1807. På trods af, at forbuddet mod slavehandel var trådt i kraft i 1803, foregik der stadig slavetransporter under dansk flag. Briterne førte også en mere lempelig politik, og antallet af frikulørte voksede kraftigt i løbet af besættelsesårene, især pga. indvandring fra andre britiske øer i Vestindien.

Seglet der blev brugt af ”Saint Croix Government”
Den britiske administration under de to besættelser af Danmarks koloni i Vestindien fortsatte på mange måder i den danske administrations spor. Seglet her blev brugt af ”Saint Croix Government” og viser kong George III’s kronede navneciffer omgivet af hans motto ”Dieu et mon droit”, Gud og min ret. (Rigsarkivet).