1999

Internationalt samarbejde for at bevare den historiske arv

Gennem årene har forskere benyttet de danske arkivalier fra Danmarks tid i Vestindien. Men de enorme arkiver – cirka 800 hyldemeter – var i mange år dårligt registreret og i ringe forfatning.

Enkelte dele af arkivet fra før 1917 ligger ikke i Danmark, men enten i National Archives i Washington DC eller på øerne. Derfor indgik Danmark og regeringen på Jomfruøerne i 1999 en aftale om samarbejde om den fælles fortid. Først og fremmest med henblik på at tilgængeliggøre den fælles arkivalske arv. I 2000 sluttede USA sig til aftalen.

Takket være en særbevilling fra det danske kulturministerium kunne det danske Rigsarkiv i 1999-2002 finregistrere, ompakke og tilstandsvurdere alle de vestindiske lokalarkiver. Gå til Statens Arkivers hjemmeside.

Samtidig blev etableret en dansk-vestindisk historiehjemmeside med omfattende information om de eksisterende arkiver og litteratur om de tidligere danske besiddelser i Vestindien.

Arkivaftalen af 1999.
Arkivaftalen af 1999 blev undertegnet ved en ceremoni i guvernementshuset i byen Charlotte Amalie på St. Thomas af den amerikanske guvernør på Jomfruøerne Charles W. Turnbull og den danske kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen samt den danske rigsarkivar Johan Peter Noack. (Rigsarkivet).