1718

St. Jan besættes

Efter næsten 50 år på St. Thomas ønskede Vestindisk Kompagni at kolonisere endnu en ø i Vestindien. Det naturlige valg faldt på St. Jan, som ligger tæt på St. Thomas.

I 1718 besatte man simpelthen St. Jan, da der heller ikke dér var andre europæere. Øen blev i begyndelsen opdyrket med bomuld og tobak. Men i stigende grad dyrkede man de eftertragtede sukkerrør. Sukkerrørene gav et stort udbytte, men var hårdt arbejde, og behovet for slaver blev stort. I årene derefter blev tusindvis af afrikanere fragtet med skibe fra Vestafrika til Vestindien på skibe, som sejlede under Dannebrog eller fremmed flag. Plantageejerne opholdt sig som regel på St. Thomas og overlod driften af plantagerne på St. Jan til betroede forvaltere, også kaldet mesterknægte.

Kort over øen St. Jan.
St. Jan ligger umiddelbart øst for St. Thomas. De to øer er adskilt af et smalt sund. Opdyrkningen af øen var endnu mere besværlig end St. Thomas på grund af de overalt dominerende bjerge. (Rigsarkivet).