1671 - 1672

Vestindisk Kompagni etableres

Efter flere ekspeditioner til Caribien havde danskerne allerede i 1666 besat øen St. Thomas, som havde en af Vestindiens bedste naturhavne. Efter bare halvandet år måtte besættelsen dog opgives.

For at samle kræfterne oprettede man i 1671 det Vestindisk Kompagni i København for derved at besætte St. Thomas igen. Vestindisk Kompagnis opgave var at stå for sejlads, kolonisation og handel på St. Thomas. Fra 1674 overtog selskabet også de danske etablissementer på Guldkysten af Afrika, og navnet blev ændret til Vestindisk-guineisk Kompagni.

Vestindisk Kompagnis rolle

Kompagniet administrerede kolonierne i Vestindien og Vestafrika på den danske konges vegne. Man udsendte embedsmænd, soldater, håndværkere og plantageejere fra Europa. Fra Afrika hentede man de mange slaver, som måtte udføre det hårdeste arbejde i kolonien.

Kort i et gammelt nederlandsk søatlas.
St. Thomas er på størrelse med Tåsinge og meget bjergrig, som det fremgår af dette kort i et gammelt nederlandsk søatlas. Indsat er specialkort over havnen i Charlotte Amalie på St. Thomas (øverst) og Koralbayen på St. Jan (nederst) samt landtoninger af forskellige øer på de kanter. (Rigsarkivet).