Undervisning

Rigsarkivet har udarbejdet online undervisningsmateriale med historiske kilder om den danske slavehandel. Der er kilder om køb af slaver i Afrika, sejlads over Atlanten og handel med slaver på de tre vestindiske øer.

Tidslinje

Den danske slavehandel – tidslinje for folkeskolen

På tidslinjen om den danske slavehandel finder du historiske kilder, der fortæller om, hvordan slaver blev købt i Afrika og sejlet over Atlanten til de vestindiske øer. Desuden er der kilder om afskaffelsen af slavetransporten over Atlanten, som Danmark var den første slavehandlende nation til at beslutte i 1792. Materiale et målrettet historieundervisning i udskolingen.

Gå til det online undervisningsmateriale.