Handel og søfart

Rejsen mod et liv som slave

Mange millioner afrikanere er i tidens løb blevet fragtet som slaver over Atlanten. Under dansk flag blev 120.000 sejlet fra Afrikas vestkyst til Vestindien. På de lange overfarter var forholdene rædselsfulde, og mange døde af sygdom, selvmord eller tørst.
Barkskibet ”Kongen af Assianthe”.
Barkskibet ”Kongen af Assianthe” opankret ved København i 1803. Skibet deltog i den danske slavefart og var opkaldt efter asantefolket, som leverede mange slaver til danskerne (Museet for Søfart).

Slavetransporterne under Dannebrog startede i lille målestok, men gradvist hentede man flere og flere slaver til kolonien. Allerflest transporterede man paradoksalt nok i 1793-1802, fordi man i 1792 havde besluttet at afskaffe transporterne over Atlanten under dansk flag fra 1803. Plantageejerne i Vestindien ville derfor benytte chancen til at få så mange og så gode slaver som muligt. I den periode transporterede man 2.500 slaver til den danske koloni.

Fort Christiansborg ved Accra

De fleste af afrikanerne blev taget ombord ved de danske etablissementer på Guldkysten, hvor Fort Christiansborg ved Accra var hovedkvarteret. Andre blev købt på handelspladser langs kysten, hvor de blev solgt af lokale stammer, som typisk modtog betaling i form af tekstiler, brændevin, krudt og kugler. Sammen med slaverne tog man hirse, bønner, vand og andre fornødenheder ombord til forplejning på rejsen.

Slaveskibene

Overfarten varede to eller tre måneder, og dødeligheden var høj. I perioden 1777-1789 kender man forholdene helt præcist for cirka 50 togter. Her døde i gennemsnit 16 procent af slaverne. Udsvingene var dog store og afhang af, om der var smitsomme -sygdomme ombord. Det bidrog også til elendigheden , at slaverne ofte blev voldsomt svækkede og dehydrerede på turen, hvor de krydsede ækvator to gange. Den højeste dødelighed på 45 procent blev set på skibet ”Accra” i 1781. Den laveste dødelighed var på en halv procent på samme skibs rejse i 1789. Der var også enkelte skibe, som forsvandt sporløst under overfarten, og alle omkom. Forholdene på slaveskibene var rædselsfulde, og skibslægerne kunne ofte intet stille op på de tætpakkede skibe. På skibe under dansk flag var forholdene hverken værre eller bedre end på de andre europæiske landes fartøjer.

12,5 millioner slaver

I alt sendte europæerne omkring 12,5 millioner slavegjorte afrikanere over Atlanten til Amerika i 1500-1800-tallet. Danmark var den 7.-største slavehandlernation. Under dansk flag blev der fra midten af 1600-tallet til det tidligste 1800-tal fragtet skønsmæssigt 120.000 afrikanske slaver fra Guldkysten til Vestindien på tilsammen cirka 450 rejser. I denne periode udgjorde danskernes andel af slavehandlen 2 procent.