Om projektet

Hvorfor dette website?

I næsten 250 år var Danmark kolonimagt i Vestindien. Helt unikt er der bevaret en enorm mængde beskrivelser, protokoller, breve og illustrationer, som giver en enestående indsigt i historien. Dokumenterne blev fra d. 1. marts 2017 tilgængelige for alle via dette temawebsite.
Rigsarkivets magasiner.
Foto fra Rigsarkivets magasiner på Kalvebod Brygge i København. Fotograf: T. Eskerod.

Dokumenterne fra Danmarks kolonitid i Vestindien blev i 1997 optaget på UNESCOs liste over verdenskulturarv og er dermed anerkendt som en vigtig del af verdens kulturarv. Men i mange år har dokumenterne næsten kun været anvendt af en lille skare af særligt interesserede forskere i Danmark. Rigsarkivet ønsker, at alle har adgang til kilderne – også alle dem, som har slægtsbånd tilbage til kolonien, uanset om de bor i Vestindien, i Danmark eller i USA.

Historien skal fortælles

I 2017 er det 100 år siden, at Danmark solgte de tre vestindiske øer til USA. Dette temawebsite markerer året ved at formidle de originale dokumenter og kilder samt historien om kolonitiden. Både de spændende historier om berømte danskere, øboerne og alle de skræmmende historier om slaveri, undertrykkelse, barbariske straffe og et hårdt liv med arbejde, tugt og sygdomme. Historierne samt fakta og baggrund om kolonitiden kan du læse på websitet her.

Kilderne er tilgængelige online

Rigsarkivet har scannet og digitaliseret hovedparten af dokumenterne, se den fulde liste over arkivskabere og arkivserier du kan søge i her på websitet. På den måde er de blevet bevaret. Det var nødvendigt, da nogle af dokumenterne var ved at forvitre, blandt andet på grund af tropeskader. Samtidig har alle nu adgang til dokumenterne uden at skulle rejse til København. Det kræver bare en computer, adgang til nettet og en god portion tålmodighed. Se vejledningen: 5 gode råd.

Fondsstøtte

Arbejdet er gjort muligt via en bevilling på 10 mio. kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og en bevilling på 4,2 mio. kroner fra det danske kulturministeriums pulje til bevaring af danske kulturminder i udlandet. Rigsarkivets projekt ”Dansk Vestindien – kilder til historien” løb fra 2013 til 2017.