Skæbnehistorier

De tre oprørsdronninger

Selv efter slaveriets ophør var forholdene i den danske koloni særdeles hårde. Frustration og uro ulmede. I 1878 blev det til et voldsomt oprør, hvor tre kvinder, Mary, Agnes og Mathilda, var særligt aktive. I dag har de heltestatus på øerne.

 

Tegning af Queen Mary
Queen Mary alias Mary Thomas, en af lederne af oprøret på St. Croix i 1878. På det samtidige billede er hun afbildet med en skarp sukkerkniv og en brændende fakkel, begge yderst farlige redskaber i hænderne på en oprører. (Ch. E. Taylor, Leaflets from the Danish Westindies, 1888).

Den umiddelbare årsag til oprøret i 1878 var, at rygter om forbedringer i det strenge arbejdsreglement fra 1849 viste sig grundløse. Befolkningen var frustreret over, at forholdene ikke var blevet stort bedre efter slaveriets ophævelse. 1870’erne havde desuden været præget af nogle ringe høstår.

The Fireburn og queens

Den 1. oktober var skiftedag – den eneste dag på året, hvor arbejderne kunne skifte plantage. Den dag fejrede mange den kortvarige følelse af frihed. Det udviklede sig, og de følgende dage blev beboelseshuse, sukkerværker, sukkermarker og lagre på et halvt hundrede plantager på St. Croix brændt af. Over halvdelen af byen Frederiksted brændte også. Oprøret kendes derfor lokalt som The Fireburn, mens guvernøren kaldte det mordbrænderoprøret.

Tre kvinder er efterfølgende blevet symboler på oprøret: Mary Thomas, Axeline Elizabeth Salomon (kaldet Agnes) og Mathilda McBean. Af myndighederne blev de betragtet som særligt aktive i oprøret. Lokalt var de kendt som ”queens”.

Et voldsomt retsopgør

Det danske styre nedkæmpede oprøret hårdhændet. Omkring et hundrede i den farvede befolkning mistede livet, de fleste skudt under kampe med militæret. Kun tre europæere blev dræbt under oprøret: to soldater og en plantageejer.

Umiddelbart efter oprøret blev der nedsat standretter i Frederiksted og Christiansted. 12 personer blev dømt til døden og straks skudt. 39 blev dømt til døden og sendt til København. De 34 fik dog senere straffen ændret til strafarbejde og de 5 til tugthusarbejde på livstid. Blandt de sidstnævnte var de tre queens, Mary, Agnes og Mathilda.

Queen Mary kom til København

Den mest kendte af de tre queens var Queen Mary, som havde været på færde mange steder under oprøret. Hun var efterhånden blevet noget beruset og havde råbt, at de, som ikke ville være med i oprøret, skulle halshugges. Hun var også meget aktiv i hærværk og brandstiftelse på plantagerne. Hun blev dødsdømt for plyndring og ildspåsættelse. Da hun i 1882 ankom til kvindefængslet på Christianshavn i København, medbragte hun kun en ring og et par ørelokker. Hun var cirka 40 år gammel og havde tre børn, skønt hun var ugift. Hun var tidligere straffet for mishandling af et af sine børn og for tyveri. Mary sad – ligesom de to andre queens – i kvindefængslet indtil 1887, hvor de blev sendt til Christiansted for at udstå resten af deres straf.

Den lokale befolkning i Vestindien har i dag opstillet statuer af de tre kvinder, Queen Mary, Queen Agnes og Queen Mathilda, og en hovedfærdselsåre på St. Croix hedder i dag Queen Mary Highway.