Skæbnehistorier

Oldendorp: Manden bag et omfattende værk om den danske koloni

Herrnhut-missionæren Christian Georg Andreas Oldendorp skrev et videnskabeligt værk om de vestindiske øers politiske, geografiske og sociale forhold, herunder slavernes oprindelse og levevilkår. Det er en af de første etnologiske beskrivelser af Afrikas og Caribiens historie.
Herrnhuternes missionsstation Friedensthal ved Christiansted.
Herrnhuternes missionsstation Friedensthal ved Christiansted i 1768 på en dag, hvor adskillige hvidklædte mandlige og kvindelige slaver er på vej til at blive døbt i ”negerkirken” til venstre ved gudsageren. I baggrunden ses missionærernes beboelse og til højre nogle af deres slavers hytter. (Oldendorp, Geschichte der Mission, bd. 2, 1777).

Herrnhuterne missionerede i Vestindien fra 1732. Herrnhuterne var også kendt som Brødremenigheden eller De mähriske Brødre. De var hårdtarbejdende missionærer, som blandt andet hjalp slaverne til uddannelse som håndværkere og syersker. Også blandt europæerne udgjorde herrnhuternes pietisme en af de største trosretninger.

I 1767-1768 blev den videnskabeligt uddannede C. G. A. Oldendorp sendt fra Tyskland til de danske besiddelser i Vestindien for at skrive en beretning om missionens resultater på øerne. Han skrev 3.000 sider. Det var mere, end herrnhuterne havde mulighed for at få trykt, så i 1777 udkom en udgave på 1.100 sider under titlen Geschichte der Mission der evangelischen Brüder auf den caraibischen Inseln S. Thomas, S. Croix und S. Jan.

Beretning om livet i den danske koloni

Værket byggede på Oldendorps egne iagttagelser, på skriftlige kilder og på interviews med europæere, slaver og frie landarbejdere. En væsentlig del af beretningen beskrev øernes geografi, flora, fauna og politiske, økonomiske og sociale forhold og befolkningens levevilkår. Særligt beskrev han slaverne. Både deres afrikanske oprindelse, sprog, skikke og religion og især deres skæbne i Vestindien – bolig, arbejde, straffe og forholdet til deres ejer og europæerne. Han beskrev også selve missionen, som havde sikret dåb af 4.650 slaver i 1732-1768. I 2000-2002 udkom en videnskabelig udgave af hele Oldendorps store originalmanuskript i fire bind på næsten 3.000 sider.