Om projektet

Andre kilder

Langt hovedparten af de historiske dokumenter om Danmarks tid i Vestindien ligger i dag i det danske Rigsarkiv. Der er dog også betydelige samlinger andre steder, som formidler historien om kolonien i Vestindien.

Nedenfor følger en oversigt over de væsentligste biblioteker, museer, litteratur og websites.

Det kongelige Bibliotek

Det kongelige Biblioteks håndskriftsamling rummer flere arkivalier, fx kompagnibogholder Peder Mariagers beretning om Vestindisk-guineisk Kompagnis historie 1671-1753.

Det Kongelige Bibliotek har endvidere digitaliseret alle vestindiske aviser fra sin avissamling og de kan fremsøges og læses via Mediestream.

Museer

Museet for Søfart i Helsingør har flere vigtige samlinger. Herunder blandt andet genstande fra kolonien og en omfattende billedsamling i form af fotografier, tegninger og malerier samt enkelte manuskripter, fx logbøger og beretninger. Museet for Søfart er indrettet i den gamle tørdok på det tidligere Helsingør Værft tæt på Kronborg.

Samlingerne i Nationalmuseet omfatter kolonitiden i Vestindien. Først og fremmest arkæologiske fund fra indianske bopladser ved Salt River på St. Croix, dansk-vestindiske mønter, møbler, malerier og andre genstande. Der findes også enkelte skriftlige kilder, fx breve, kort, tegninger, fotos, opmålinger og dokumentation af bygninger og møbler samt afskrifter af gravsten.

Plantagemuseet på Whim på St. Croix er i denne sammenhæng det væsentligste museum på US Virgin Islands. Her kan man få et indtryk af, hvordan en sukkerplantage så ud og fungerede. Her findes også øens lokalarkiv og en samling historisk litteratur.

Litteratur med videre

Her følger et lille udvalg af især nyere litteratur og hjemmesider med information om Dansk Vestindien. I mange af værkerne findes videre henvisninger til litteratur og kildemateriale. Se eventuelt også den tilsvarende engelsksprogede version af oversigten.

Brede fremstillinger

Vore gamle tropekolonier, bd. 1-4, red. af Johannes Brøndsted (København, 1966). Oprindelig udgivet 1952-1953.

Ove Hornby: Kolonierne i Vestindien (København, 1980).

Kay Larsen: Dansk Vestindien 1666-1917 (København, 1928).

Dansk kolonihistorie bd. 1-5, red. af Erik Gøbel, Poul Olsen m.fl. (planlagt til udgivelse i 2017; ét bind om Dansk Vestindien).

Erik Gøbel: Vestindisk-guineisk Kompagni 1671-1754. Studier og kilder til kompagniet og kolonierne (Odense, 2015).

P. P. Sveistrup: Bidrag til de tidligere dansk-vestindiske Øers økonomiske Historie med særligt Henblik paa Sukkerproduktion og Sukkerhandel (København, 1942).

Poul Olsen: Toldvæsenet i Dansk Vestindien 1672-1917 (København, 1988).

Herman Lawaetz: Peter v. Scholten. Vestindiske Tidsbilleder fra den sidste Generalguvernørs Dage (København, 1940).

Kildeudgaver

Erik Gøbel: Tropekolonierne, i Nordatlanten og Troperne. Forvaltningshistoriske kilder fra Færøerne, Grønland, Island og Tropekolonierne, red. af Erik Nørr og Jesper Thomassen (København, 2007), s. 301-384.

J. L. Carstens: En almindelig Beskrivelse om alle de Danske, Americanske eller West-Jndiske Ey-Lande. Dansk Vestindien for 250 år siden (København, 1981).

Signe Trolle Gronemann & Rikke Vindberg: I Orkanens Øje. Beretninger fra orlogsskibet Valkyriens togt til Dansk Vestindien 1915-1917 (Herning, 2005).

Bibliografi

For mere materiale se den elektroniske, dansksprogede udgave af Erik Gøbel: A Guide to Sources for the History of the Danish West Indies (U. S. Virgin Islands), 1671-1917 (2002), som giver et overblik over både utrykt arkivmateriale og trykt litteratur om øernes historie.

Gå til www.virgin-islands-history.dk

Links

Danmarkshistorien.dk http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/de-vestindiske-oeer-dansk-vestindien/

EMU Danmarks læringsportal http://www.emu.dk/modul/den-transatlantiske-slavehandel-5-dansk-vestindien

Dansk Vestindisk Selskab http://www.dwis.dk/