Vestindien - Kilder til historien

Tidslinje

  • 1600
  • 1650
  • 1700
  • 1750
  • 1800
  • 1850
  • 1900
  • 1950
  • 2000
  • IDAG
timeline_image

1671-1672

Vestindisk Kompagni etableres

Vestindisk Kompagnis opgave var at stå for sejlads, kolonisation og handel på St. Thomas.

Læs mere her

timeline_image

1718

St. Jan besættes

Efter næsten 50 år på St. Thomas ønskede Vestindisk Kompagni at kolonisere endnu en ø i Vestindien.

Læs mere her

timeline_image

1733

Danmark køber St. Croix

I 1733 købte Vestindisk-guineisk Kompagni den næsten ubeboede ø St. Croix af Frankrig.

Læs mere her

timeline_image

1733

Slaverne gør oprør på St. Jan

I 1733 fik slaverne nok af undertrykkelse og strenge straffe og gjorde oprør.

Læs mere her

timeline_image

1754-1755

Vestindisk-guineisk Kompagni opløses

Vestindisk-guineisk Kompagni blev opløst i 1754 ved, at kongen købte alle aktierne i foretagendet.

Læs mere her

timeline_image

1792

Det besluttes at ophæve slavehandlen over Atlanten

Christian VII vedtager ophør af dansk slavehandel. Danmark var den første slavehandlende nation, som besluttede at stoppe sin slavehandel.

Læs mere her

timeline_image

1801-1815

Englænderne besætter øerne

I 1801 besatte englænderne St. Thomas, St. Croix og St. Jan.

Læs mere her

timeline_image

1848

Peter von Scholten afskaffer slaveriet

I 1848 ophævede generalguvernør Peter von Scholten slaveriet for at afværge et slaveoprør i den danske koloni i Vestindien.

Læs mere her

timeline_image

1866-1867

Salgsforhandlinger med USA strander

Da Danmark blev svækket ved tabet af Sønderjylland i 1864, henvendte USA sig og tilbød at købe øerne.

Læs mere her

timeline_image

1878-1880

Endnu et oprør på St. Croix

I oktober 1878 udviklede optøjer blandt landarbejderne på St. Croix sig til et regulært oprør.

Læs mere her

timeline_image

1900-1902

Nye salgsforhandlinger med USA

I januar 1900 henvendte USA sig igen til Danmark med et forslag om at købe de danske besiddelser i Vestindien.

Læs mere her

timeline_image

1911-1912

Sidste folketælling på de danske besiddelser i Vestindien

Den sidste folketælling på øerne under dansk flag blev afholdt den 1. februar 1911.

Læs mere her

timeline_image

1916-1917

Øerne sælges til USA

Spørgsmålet om salg af de vestindiske øer til USA blev i 1916 den første folkeafstemning nogensinde i Danmark.

Læs mere her

timeline_image

1997

Dokumenterne fra den vestindiske koloni bliver “verdenskulturarv”

Dokumenterne fra den vestindiske koloni bliver “verdenskulturarv”.

Læs mere her

timeline_image

1999

Internationalt samarbejde for at bevare den historiske arv

I 1999 indgik Danmark og regeringen på Jomfruøerne en aftale om samarbejde om den fælles fortid.

Læs mere her

DEL